60 potešujúcich kresťanských tetovacích návrhov a nápadov

Kresťanské tetovanie-nápady-1

Biblia spomína tetovanie iba raz. Tak nejako. 3. Mojžišova 19:28 znie: „Nesmiete si robiť škrty v tele pre mŕtveho a nesmiete si robiť tetovanie.“ Aj keď by väčšina tvrdila, že slová „tetovacie značky“ sa jasne týkajú súčasného telesného umenia, medzi biblickými vedcami je bežná zhoda, že verš sa týka postupov spojených so smútkom za mŕtvymi, nie tetovania, ako ich poznáme dnes..

Biblia tým skutočne nehovorí priamo o telesnom umení výlučne na estetické účely. Dakujem vies kto Pretože keby to urobil, pravdepodobne by sme nemali to úžasné množstvo úchvatného náboženského telesného umenia, aké dnes máme. Od malého kresťanského biblického verša po tetovanie až po väčšie nástenné maľby, každé dielo je vlastným svedectvom o Bohu..

Nasleduje zbierka niektorých z najlepších návrhov a myšlienok kresťanského tetovania.

Tento biblický verš.

biblie-verš-tetovanie

Pokiaľ ide o úryvky z Biblie, ktoré sú písané atramentom, kniha Prísloví je bezpochyby najcitovanejšou a najčastejšie začlenenou knihou v Biblii..   (Foto: Veľký medveď)

Príslovia 3: 5

náboženské-tetovanie-12

(Foto: Do ​​smrti)

Tento drevený kríž.

náboženský-tetovací-kríž

(Foto: Fine Line)

Tento kúsok predlaktia.

náboženské-ježiš-tetovanie

(Foto: Al Garcia)

Izaiáš 54

biblie-verš-prst-tetovanie

(Foto: Jon Boy)

Viera nádej láska.

viera-nádej-láska-tetovanie

(Foto: Liz Rob)

Abstraktný Ježiš.

abstraktné-náboženské-tetovanie

(Foto: Oracle)

Toto tetovanie ruženca na členku.

ruženec-členok-tetovanie

(Foto: Lexi Perez)

Tento citát z predlaktia.

náboženské-citát-tetovanie

(Foto: Connor McConnell)

Tento kvetinový kríž.

kvetinovo-krížové tetovanie

(Foto: Mia Claravall-Reyes)

About the author